Online Learning

Hệ thống Online Learning Global

cdp online

Moodle của trường

  • Platform học tập online
  • lưu trữ tài liệu học tập
  • làm bài và nộp bài trên hệ thống
  • Tài liệu bao gồm textbook, các video giảng dạy của Giảng viên nước ngoài
Log in as a guest
ideas

Hệ thống LMS Hỗ trợ học tập

  • Lịch mở môn học, thời khóa biểu
  • Tài liệu môn học – giảng viên hướng dẫn
  • Tạo TOPIC thảo luận, trao đổi học tập với các học viên
  • Danh sách học viên cùng lớp
  • Form hỏi đáp thắc mắt, trò chuyện trực tuyến với các chuyên gia hỗ trợ
Log in as a guest