SUPERTALKS ASCENCIA X DIGISCHOOL

Bạn muốn đến một trường kinh doanh hoặc quản lý, nhưng câu hỏi về tài chính phát sinh? Một chương trình vừa học vừa làm có thể là giải pháp của bạn!

Nhưng chính xác thì vừa học vừa làm là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Công ty nào tuyển sinh viên vừa học vừa làm? Trong bao lâu? Làm thế nào để tìm thấy công ty của bạn?

Để giúp bạn hiểu chương trình vừa học vừa làm trong trường kinh doanh hoạt động như thế nào, Stéphanie HOFFMANN, Giám đốc Trường Kinh doanh Ascencia Marne-la-Vallée, và Livio KOUMAKO, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Ascencia Evry, sẽ giúp bạn hiểu chương trình vừa học vừa làm như thế nào trong một trường kinh doanh làm việc và cách chuẩn bị dự án của bạn trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

ABOUT AUTHOR

CATEGORY

FOLLOW US